Intel Pentium G3250 (3.2Ghz/ 3Mb cache) Intel Pentium G3250 (3.2Ghz/ 3Mb cache)
1.290.000 đ

Tình trạng: còn hàng

Bạn muốn mua:

Intel Pentium G3250 (3.2Ghz/ 3Mb cache)

1.290.000 đ

Tình trạng: còn hàng

Bạn muốn mua: